Vizitky - Objednávka

Tento formulár slúži na objednávku vizitiek.

Cena: 
2,40 €
Súbory
Nahrajte súbory potrebné pre tlač vizitiek. Môžete nahrať hotový dizajn, logo atď.
Subory musia mať menej ako 256 MB.
Povolené typy súborov: txt jpg jpeg pdf xls doc docx png gif zip rar.
Poznámky pre grafika. Môžete napísať údaje ktoré chcete mať na vizitkách: meno, funkcia, kontakty, adresa, atď.