Operatívna polygrafia

Navrhneme a bez prahovej "hodnoty" nákladu zákazky Vam vytlačíme:

 • brožúry
 • cliparty
 • informačné tabule
 • hlavičkové papiere / Online objednávka hlavičkové papiere
 • jedálne a nápojové lístky
 • letáky / Online objednávka letáky
 • informačné tabule
 • maturitné, promočné a svadobné oznámenia
 • náročné efekty
 • obaly
 • plagáty
 • publikácie a materiály (flyery, tabuľky a časopisy)
 • prepisovanie textov
 • retušovanie
 • tvorba koláži
 • úprava fotografií

Ďalej ponúkame

 • Bezplatné konzultácie o akejkoľvek otázke.
 • Grafické úpravy za asistencie zákazníka.
 • Z doneseného podkladu vo formáte pdf, ai, eps. alebo pripravené naším grafikom.
 • Príprava do tlače - 0,18 € / min
  •  účtuje sa za negrafické úkony, za každú začatú minútu:
   • príprava dokumentov pre tlač
   • nastavenie parametrov tlače
   • vyhľadávanie a otváranie súborov
 • Spracovanie návrhu; / 0,33 € / min.
  • účtuje sa za grafické úkony, za každú začatú minútu: