GDPR (General Data Protection Regulation)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby:

​​Prevádzkovateľom osobných údajov:
je spoločnosť European Consulting Group s.r.o. v skratke ECG s.r.o.
​so sídlom Pod násypom 7/E/4612, 841 03 Bratislava 4, / IČO:  31390579,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 8532/B  
(ďalej len „spoločnosť ECG“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť ECG vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ivana Hojdu, 

e-mailová adresa hojda@e-c-g.sk, 
telefónne číslo: 0905 100 105 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu, konzultačné služby
​​​​b. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
c. Riešenie sťažností zákazníkov

Zásady ochrany súkromia